Scroll Top
Ataşehir, 8215/2. Sk. no:1/A, 35000 Çiğli/İzmir

CAS Testi Nedir ?

cas testi nedir

CAS Testi Nedir?

CAS Testi ne işe yarar? CAS Testi kaç yaşında çocuklara uygulanabilir?

Cas Testi Nedir ? (Cognitive Assessment System), son zamanlarda sıkça kullanılan bir bilişsel değerlendirme sistemidir. Klinik olarak kullanılan zeka testlerinden zekayı tanımlama şekli ile ayrılmaktadır. CAS Testi ‘ne göre bireylerin zekasından bahsederken sabit bir yetenekler dizisi yerine geliştirilebilen bilişsel beceri alanları tanımı kullanılmalıdır. Çünkü zeka denilen yapı; yaşa, içinde bulunulan ortama, büyürken bireye sunulan ya da sunulamayan uyaranlara, aldığı ya da alamadığı eğitime göre kişiden kişiye değişiklik göstermesinin yanı sıra aynı kişide yıldan yıla da değişiklik göstermektedir. Bu nedenle esnek tanımlar kullanılması, bireylerin ihtiyaçlarının analiz edilerek potansiyellerini gerçekleştirebilmesini kolaylaştırmaktadır.

CAS Testi Nedir sorusunda verilecek en genel cevap; PASS Teorisi baz alınarak oluşturulmuş bir değerlendirme sistemidir. Bağlı olduğu kurama göre zeka; 4 başlıkta inceleyebileceğimiz bir bilişsel yapıdır ve bu yapılar bireylerin özelliklerine göre geliştirilebilmektedir. Cas sistemine göre bunlar; planlama, eş zamanlı, dikkat ve ardıl bilişsel becerilerdir. Uygulamaya alınan kişi bu 4 beceri çevresinde değerlendirilir, desteklenmesi gereken alanlarla ilgili en uygun çözüm yöntemleri bulunur. Çözüm odaklı olması, bireyi etiketlememesi ve anlaşılır olması özelliklerinden dolayı uzmanların ve ailelerin sıkça tercih etmesine neden olmaktadır. Öğrenme, dikkat ve planlama becerileri ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu da uzmanın, birey ile ilgili yol haritası çizmesini kolaylaştırmaktadır.  

Cas Testi ; 5 ile 17 yaş arası kişilere uygulanabilmektedir.

Okul öncesi dönemde de uygulanabilmesi, çocuğun becerileri ile ilgili güvenilir bilgiler vermesi nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Zorlanılan alanlarla ilgili erken yaşlarda edinilen farkındalık, öğrencinin yaşlara göre takibini kolaylaştırmaktadır.

CAS TESTİ NEDİR? NE DEĞİLDİR?

  • Cas Testi, bir zeka testi değildir.
  • Cas Testi, yetenek testi değildir. Kişilerin yetenekleriyle ilgili ölçüm yapmaz. Okullar için seçecekleri bölümlere ya da mesleklere dair çıkarımlarda bulunmaz.
  • Cas Testi, çocuğun ilgi alanlarını belirlemez. Bu bilgiler ancak aile görüşmeleri ve çocukla çalışılmaya başlandıktan sonra uzmanların öznel fikirleri doğrultusunda edinilebilir.

Benzer gönderiler