Scroll Top
Ataşehir, 8215/2. Sk. no:1/A, 35000 Çiğli/İzmir

WISC-R Zeka Testi

WISC-R ZEKA TESTİ

Wısc-r Zeka Testi Nedir?

Wısc-r Zeka Testi, öncelikle yetişkin zekasını ölçme amaçlı geliştirilmiştir. Sonrasında David Wechsler tarafından çocuklar için olan versiyonu 1974 yılında oluşturulmuştur. 1984 yıllarında ise yaygın kullanıma başlanmıştır. O yıllarda ülkemize de giriş yapan batarya hem klinik uygulama ve gözlemlerde hem de Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) yaygın olarak kullanılmaktadır. Geçerliliğinin sürmesi ve uygulanmasının yanı sıra günümüzde çoğunlukla yeni versiyonu olan Wısc-4 Zeka Testi kullanılmaktadır.

Wısc-4 Zeka Testi için ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.

Wısc-r (viskar) Zeka Testi, ülkemizde 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 03 ay yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. 10 temel alt test, 2 yedek alt testten oluşur. 10 alt test, çocuğun bilişsel becerilerinin tanımlandığı 2 kategoriye ayrılmıştır. Bu bölümler; sözel alt test ve performans alt testlerdir. Değerlendirme yapılırken alt test performanslarının yanı sıra ilgili olduğu düşünülen bir sözel bir performans alt testin korelasyonuna da bakılmaktadır. Sözel Bölüm alt testleri genel olarak, okul, kültürel çevre, akran yaşantılarından elde edilen neden sonuç ilişkileri, okul ve çevreden edinilen bilgiler (kristalize zeka) ve odaklanmayı değerlendiren alt testler olurken, Performans Bölüm alt testleri görsel-mekansal organizasyon, zaman yönetimi, olay sırası, parça-bütün, şekil-zemin ilişkisi ve dikkati değerlendiren alt testlerden oluşmaktadır.

Wısc-r Zeka Testiyle;

 • Eğitim ve deneyimle kazanılan bilginin korunması, uzun süreli hafıza,
 • Objeler arası ilişki kurma, benzerliklerden yola çıkarak genelleme yapabilme,
 • Dikkat yoğunluğu, sayı bilgisi, dört işlem yapabilme, sözel problemi aritmetik işleme dönüştürebilme,
 • Eğitim ve deneyimle kazanılan kelime bilgisi, sözel ifade yeteneği,
 • Toplumsal muhakeme, sosyal yargı,
 • Görsel dikkatin yoğunlaştırılması, görsel hafıza, görsel organizasyon, görsel ayrımlaştırma,
 • Sosyal sitüasyonlar arası mantıksal bağı sezme ve senteze gitme,
 • İki boyutlu analiz edip üç boyutlu sentez yapabilme,
 • Parçalar arasında ilişki kurma, parça bütün ilişkisini sezme ve senteze gitme,
 • Görsel dikkat yoğunluğu, karmaşık hareketleri başarabilme ve öğrenme hızı,
 • Spontan dikkat, anlık işitsel hafıza değerlendirilmektedir.

Yakın zamanda revize edilip geliştirilen bir üst versiyonu (Wısc-4 Zeka Testi) Türkiye’ de kullanımda olsa da Wısc-r Zeka Testi pratikliği ve kolay uygulanır olması açısından pek çok uzman ve hastaneler tarafından klinik tanı ve raporlama için yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü), dikkat eksikliği, zeka geriliği veya ileri zeka tanısı konulurken kullanılan zeka testlerinden biridir.

Wısc-r Zeka Testi eğitimi, ülkemize girdiği ilk yıllarda Türk Psikologlar Derneği tarafından verilse de şuan pek çok dernek ve özel merkez bu yeterliliğe sahip olup eğitimlerini verebilmektedir.

Wısc-r Zeka Testi Uygulaması Ne Kadar Sürer?

Wısc-r Zeka testi, çocuğun hızına göre değişiklik gösterse de yaklaşık 1 ile 1 saat 30 dakika arasında sürmektedir. Yaşı kaç olursa olsun her çocuk 10 temel alt test uygulamasına dahil olmaktadır. Herhangi bir sebepten dolayı yapılamayan çalışmalar yerine yedek alt testler devreye girmekte, çocuğun potansiyeli ile ilgili sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmektedir.

Uygulama sonrasında uzman; sonucun değerlendirmesi, yorumlanması ve raporlanması için üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu nedenle sonuç ile ilgili aile görüşmesi için uygulamanın yapıldığı günden farklı güne yeni bir randevu oluşturulmaktadır. Bu şekilde aile ile de tanışılarak ayrıntılı bilgilendirme yapılmaktadır.

Wısc-r Zeka Testi Sonucu Nasıldır?

Wısc-r Zeka Testi’ nde değerlendirilen tüm beceriler çocuğun bilişsel potansiyeli ve desteğe ihtiyaç duyduğu alanlara dair uzmana ve aileye bilgiler vermektedir. Test sonucunda bir zeka puanına ulaşılır. Puan sayısal olarak ailelerle paylaşılmamakta, puanın denk geldiği zeka aralığı aktarılmaktadır. Özellikle geçmiş yıllarda puan paylaşımı uzmanlar tarafından sıklıkta yapılmıştır. Bu durum bilişsel beceriler üzerinden ailelere çocuklarının zekalarıyla ilgili net ve kesin bilgilere ulaştığını düşündürmüş, üçüncü kişilerle paylaşımlar yapılarak durum istismara açık hale getirilmiştir. Bu zeka aralığı sabit bir değer olmaktan ziyade çocuğun performansına dair bir göstergedir. Çıkan sonuçta tanımlar ve ifadeler nedeniyle aileler kimi zaman oldukça kaygılansa da unutulmamalıdır ki çocuğun performansını düşüren alanlarda destek alınması performansını yükseltmekte, bir sonra ki uygulamada kimi zaman bu aralıklar değişebilmektedir.

Wısc-r Zeka Testi ile ilgili blog yazılarını okumak için tıklayın.