Scroll Top
Ataşehir, 8215/2. Sk. no:1/A, 35000 Çiğli/İzmir

Varoluşçu Terapide Tanılar

varoluscu terapide tanılar

Varoluşçu Terapide Tanılar: Tanının Ötesinde Tanımanın Kıyısında

Sizde Hangisinden Var?

Bipolar, Depresyon, Kaygı Bozukluğu, Panik Atak, Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Beslenme ve Yeme Bozukluğu, Uyku Bozukluğu, Cinsel İşlev Bozukluğu, Davranış Bozukluğu, Öfke Kontrol Problemi, Bağımlılık, Madde Kullanımı

            Bu tanı ve tanı grupları, burada söz edilmeyenlerle de birleştiğinde ne kadar çoklar. Hekime başvurulduktan sonra zikredilen kelimeler, kişinin hayatında yeni bir kapı açmış oluyor. Belki de kendisinde aslında hep var olduğunu bildiği özellikler ete kemiğe bürünerek varlığını sürdürmeye devam ediyor. Kimi bunu kimseyle paylaşmamayı kimi ise bir yaka iğnesi gibi görünür bir yerde ve yanında taşımayı tercih ediyor.

           Kişiler arasında görülen bu farklılık aslıda sadece olaylara bakış açısıyla sınırlı değildir. Panik atak tanısını ele alacak olursak; herkeste farklı görülen, daha öznel bakış açısıyla, herkesin farklı deneyimlediği bu durum adı dışında standart özellik taşımamaktadır. Biraz daha Varoluşçu Terapide Tanılar açısından bakacak olursak; her kişi biriciktir ve yer ya da zaman gibi bazı ortak özellikler barındırsa da deneyimlerimiz birbirinden tamamen farklıdır. Alınan tanılar özelinde de durum tam olarak budur.

Tanının ötesine geçildiğinde; kişinin bunu nasıl deneyimlediği, hayatında nasıl bir yeri ve işlevi olduğu, onunla beraber varlığını nasıl sürdürdüğü konuları ön planda tutulmalıdır. Ancak ve ancak bu bakış açısıyla terapi içinde kişiyle ve kişinin içiyle gerçek teması mümkün olmaktadır. Bu temas hem terapistin danışanına temasını hem de danışanın kendi içine temasını içermesi bakımından geniş bir bağlam sunmaktadır. Kişilerin deneyimlerinin kıyılarına ancak bu şekilde ulaşılabilmektedir. Varoluşçu terapide tanılar ise mutlaka yol gösterici olmakla birlikte tamamen birinci planda tutulmamaktadır. Bu açıdan diğer terapi yöntemlerinden ayrılmaktadır.

Kaygı Bozukluğu yazısı için tıklayınız.

Panik Atak yazısı için tıklayınız.

Öfke Kontrol Problemi yazısı için tıklayınız.

Benzer gönderiler